Orgel

Made, in dit aller eenvoudigste interieur domineert een statig orgel,
dat in 1776 door de la Haye te Antwerpen  gemaakt is.                              Organisten
                                                                                           
Inderdaad meldt de Boekzaal van 1824 de ingebruikname
van een orgel te Made.
Rond 1800 was de oude kerk van Made, sinds 1648 bij protestanten in gebruik, aan de katholieken overgedragen.
Deze bleven echter hun pas gebouwde schuurkerk gebruiken en lieten de oude kerk aan de hervormden over, wat in 1820 definitief geregeld is.
De oude kerk was een kostbaar gebouw , in 1776 voor veel geld hersteld.
De kerkelijke courant van 1882 vermeldt herstel van het orgel door
Derksen van Angeren.

In 1925 bouwde Spiering uit Dordrecht een nieuw binnenwerk in de bestaande orgelkast, een pneumatich instrument van een vijftal stemmen

“Monumentenlijst 1931, 274:
In 1798 is in deze kerk een orgel geplaatst, dat in 1776 was gebouwd door D.L. Hayete uit Antwerpen”

Dit bericht zal doelen op een orgel dat Delhaye of De la Haye te Antwerpen.

In 1824 kocht de Hervormde Gemeente Made het oude orgel van Zundert. Dit orgel was gemaakt door Van Peteghem, voor de oude kerk van Zundert.


Dispositie:
Holpijp
Prestant D Prestant
Fluit
Flute Travers
Octaaf
Cornet
Trompet

8 vt
8 –
4 –
4 –
8 –
2 –
5 st
8 vt