Baten en lasten Kerkelijke gemeente ’13-’15

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
begroting rekening rekening
2015 2014 2013
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen  €   17000  €  16845  €   34936
Bijdragen gemeenteleden  €   11800  €  15019  €  133426
Subsidies en overige bijdragen van derden  €     4300  €          0  €   61769
Totaal baten  €   33100  €  31864  € 230131
LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   26471  €  26332  €  22909
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     1600  €    1614  €    2540
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           0  €          0  €    1717
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €   13700  €  45171  €    1105
Salarissen (koster, organist e.d.)  €     2300  €    1493  €    1789
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     2150  €      790  €    1230
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €       170  €      557  €      347
Totaal lasten  € 46391  €  44093  €  226760
Resultaat (baten – lasten)  €  -13291  €     6561  €     3371
Totaal lasten  € 46391  €  44093  €  226760
Resultaat (baten – lasten)  €  -13291  €     6561  €     3371