ANBI status Drimmelen

Financiële overzicht pagina Drimmelen
ANBI-gegevens Protestantse Gemeente te Drimmelen

Totaal exploitatie Kerkvoogdij Drimmelen, 2019, 2018, 2017

Jaarrekening Diaconie 2018

Begroting Diaconie 2019                                                          Toelichting begroting diaconie 2019