Predikant

 Kerkelijk werker: Griselda Aanen Рde Vries,
Ottoland, Tel: 0636 284491
Predikantenlijst